Wybierz region

Wybierz miasto

  Czy zarząd gminy zostanie wymieniony?

  Autor: Patryk Medyński

  2001-05-10, Aktualizacja: 2009-08-21 13:24

  (ŚRODA ŚLĄSKA) Zarządowi Rady GiM w Środzie Śl. radni - większością, bo aż 16 głosami przy 23 obecnych na sesji, nie udzielili absolutorium. Aż do dnia sesji nie było pewności, jaki będzie wynik.

  (ŚRODA ŚLĄSKA) Zarządowi Rady GiM w Środzie Śl. radni - większością, bo aż 16 głosami przy 23 obecnych na sesji, nie udzielili absolutorium. Aż do dnia sesji nie było pewności, jaki będzie wynik.

  Jeszcze na dzień przed głosowaniem burmistrz miał dzwonić do niektórych radnych, by przekonać ich do głosowania za udzieleniem absolutorium z wykonania budżetu. Patrząc na wynik można więc uznać, że głosowanie odbyło się spontanicznie. Nawet niektórzy członkowie komisji rewizyjnej głosowali przeciw, pomimo że komisja wykonania budżetu w ub.r. zaopiniowała pozytywnie i wniosła o udzielenie absolutorium. Pozytywna była także opinia wrocławskiej RIO.
  Jednak nie tylko spontaniczność głosowania zadecydowała o wyniku. Komisja rewizyjna przedstawiła bowiem zarządowi osiem konkretnych zarzutów. Przy czym pamiętać należy, że obecny zarząd pracował od połowy czerwca ub.r. Zarzuty te dotyczą m.in. budowy oczyszczalni ścieków w Brodnie, którą wstrzymał powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, zaś zarząd nie opracował możliwości wykorzystania wykonanych prac po zmianie koncepcji tej inwestycji. Utracono pieniądze gminne i te z dotacji. Ponadto zarząd zerwał umowę z wykonawcą, co może narazić gminę na dodatkowe koszty, np. procesów sądowych.
  Poprzedni burmistrz i zarząd narazili gminę na straty z tytułu podpisania z firmą V. w Komornikach przedwstępnej umowy na zakup przez gminę stacji elektromagnetycznej, pomimo że burmistrz Antoni Biszczak odmówił wcześniej współfinansowania inwestycji, argumentując to brakiem podstaw w podpisanym z tą firmą akcie notarialnym. Gmina wybuliła ponad 220 tys. zł.
  25.314 zł nie wpłynęło do budżetu z tytułu podatku od nieruchomości, a od środków transportowych ściągalność podatku wykonano w 35 proc.
  Najemca restauracji „Centralna” zalegał dla gminy z czynszem wynoszącym 24.371 zł, jednak zarząd zdecydował obniżyć najemcy czynsz z kwoty 7.113 zł do kwoty 1.403 zł. Uszczuplono w ten sposób budżet na kwotę 34.202 zł.
  Pan K. ma zakład stolarski i wywozi także nieczystości płynne, świadcząc usługi. Gmina, wiedząc o niewłaściwie wykonywanej usłudze zaciągnęła zobowiązanie na kwotę 1.400 zł.
  Burmistrz Zbigniew Berezowski oraz jego zastępca Michał Gacek, łamiąc przepisy ustawy z marca 2000 r. o wynagradzaniu, pobierali jako etatowi członkowie zarządu gminy diety radnych. Uszczuplili w ten sposób środki gminy na kwotę 11.113 zł i 04 grosze. Pytamy, gdzie zapodział się radca prawny.

  Sonda

  Trwają tegoroczne egzaminy dojrzałości. A jak Ty wspominasz swoją maturę?

  • nie byłoby źle, gdyby nie to, że wszyscy dopytywali czy się uczę i niepotrzebnie mnie stresowali (38%)
  • moja matura to najłatwiejszy sprawdzian, jaki miałem w życiu (33%)
  • nie zdawałem matury (16%)
  • to był horror, zadania były trudne i nieadekwatne do tego, co robiliśmy na lekcjach (14%)

  Korzystamy z cookies i local storage.

  Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu. Więcej przeczytasz tutaj.